Insolvenčno pravo in prestrukturiranja

Z združevanjem regulativnih znanj, poslovnih spoznanj in specifičnega sektorja znanja nudimo celotne storitve z dodano vrednostjo licenciranim podjetjem, dolžniškim družbam in njihovim odborom, bankam, kakor tudi različnim vrstam posojilodajalcev ter trgovinskim upnikov na eni in dolžnikom na drugi strani.

Ohlapne gospodarske razmere, večja konkurenca in vse večja zapletenost podjetij na današnjih trgih pomenijo, da lahko kadar koli pride do finančnih težav. Podjetje se mora zavedati in načrtovati, da bi se izognilo povečanju notranjega in zunanjega pritiska ter pravnih vprašanj, ki se lahko pojavijo.

Naša ekipa pomaga strankam pri obravnavanju takih primerov z združevanjem regulativnega znanja in izkušenj, poslovnega znanja in specifičnega sektorja znanja.

Stranke lahko pričakujejo izjemno analizo tveganja, vrhunske veščine vodenja projektov in pragmatično svetovanje na področjih postopkov zaradi insolventnosti, davčnega prestrukturiranja, reprogramiranja dolga, upravljanja kriz in načrtovanja nepredvidenih ukrepov, izvajanja prestrukturiranja podjetij, vključno s premoženjem in sodnimi postopki ter stečajnega postopka.

Naslov:

Odvetniška družba Sibinčič Novak & Partnerji
Dalmatinova ulica 8
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Podatki o družbi:

Osnovni kapital 10.560 EUR

Matična številka: 9575782000

ID DDV: SI68184093

Okrožno sodišče v Ljubljani