Delovno pravo

Naši strokovnjaki nudijo pravno svetovanje in zastopanje pri številnih vprašanjih s področja delovne zakonodaje, pogajalskih zadev in reševanja delovnih sporov.

S strokovnim znanjem o politikah in postopkih na delovnem mestu, pogodbah o zaposlitvi in prenehanju, sladnosti z lokalnimi in mednarodnimi delovnimi predpisi, Zakona o delovnih razmerjih in mednarodnih sporazumov, skupina zadolžena za področje delovnega prava zagotavlja pravnega svetovalca in zastopanja pri številnih vprašanjih delovnega prava.

Izkušnje naše ekipe vključujejo pripravo pogodb o zaposlitvi, notranjih podzakonskih predpisov o zaposlitvi, sporazumov o upravljanju, dokumentacije za prenehanje delovnega razmerja in nekonkurenčnih sporazumov. V primeru kršitve katerega koli omenjenega sporazuma zagotavljamo zastopanje strank, ki se soočajo s sindikalno kampanjo, kolektivnimi pogajanji in prenehanjem zaposlitve. Prav tako prinašamo edinstveno mešanico pravnega strokovnega znanja in tržno specifičnih znanj na področju delovnih sporov in arbitražnih sporov.

Naša ekipa združuje poglobljeno znanje in izkušnje, ciljno naravnan pristop in strokovne odnose z ustreznimi organi, ki učinkovito in natančno izpolnjujejo vse stranke.

Naše storitve vključujejo zastopanje strank, ki se soočajo s sindikalno kampanjo, zastopanje vodstva pri kolektivnih pogajanjih, priprava notranjih podzakonskih predpisov o delu priprava pogodb o zaposlitvi, priprava sporazumov o upravljanju, svetovanje strankam in priprava potrebne

Naslov:

Odvetniška družba Sibinčič Novak & Partnerji
Dalmatinova ulica 8
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Podatki o družbi:

Osnovni kapital 10.560 EUR

Matična številka: 9575782000

ID DDV: SI68184093

Okrožno sodišče v Ljubljani