Davčno pravo

Na podlagi naših obsežnih izkušenj s svetovanjem v zvezi z davčno optimizacijo, mednarodno obdavčitvijo, korporativnim obdavčenjem, davčnim načrtovanjem in ostalimi davčnimi zadevami vam nudimo celoten obseg storitev davčne zastopanosti in poskrbimo, da bo vaše poslovanje optimalno.

S poglobljenim razumevanjem lokalnih in mednarodnih predpisov ter sektorskega strokovnega znanja, smo zavezani k izpolnjevanju vseh davčnih potreb naših strank, od kompleksnih do enostavnejših.

Imamo izkušnje s svetovanjem pri optimizaciji davkov in vsemi davčnimi zadevami. Naši davčni strokovnjaki tesno sodelujejo z našimi podjetniki, strokovnjaki za prestrukturiranje in financiranje, da svojim strankam nudijo celovito storitev. To interdisciplinarno znanje in timski pristop nam omogočata, da zagotovimo edinstvene in inovativne rešitve.

Z izkušnjami, ustvarjalnostjo in močnim razumevanjem in sodelovanjem na vseh ravneh lahko rešujemo vprašanja strank in nudimo učinkovite rešitve.

Stranke zastopamo na številnih davčnih področjih in jim nudimo splošne davčne svetovalne storitve ter jim svetujemo na področjih obdavčitve prevzemov in združitev, obdavčitve nepremičnin, obdavčitve zaposlenih in obdavčenja izseljencev, prenosa cen, DDV-ja, posrednih davkov in carin, korporativnega obdavčenja, davčnega načrtovanja, prestrukturiranja podjetij s poudarkom na davčnem vidiku ter davčnih sporih.

Naslov:

Odvetniška družba Sibinčič Novak & Partnerji
Dalmatinova ulica 8
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Podatki o družbi:

Osnovni kapital 10.560 EUR

Matična številka: 9575782000

ID DDV: SI68184093

Okrožno sodišče v Ljubljani