Gospodarski spori na sodišču

Našim strankam nudimo profesionalno pravno zastopanje pred sodišči Republike Slovenije in institucijami EU ter si vedno prizadevamo za časovno optimalno in praktično rešitev gospodarskih sporov.

Nekaterih primerov ni mogoče rešiti brez sodnega postopka, čeprav je naša politika usmerjena v alternativne rešitve sporov. V takih primerih naši odvetniki s svojim odličnim poznavanjem civilnega postopka in materialnih zakonov vedno poskušajo rešiti primer čim prej in v korist naših strank.

Imamo bogate izkušnje, ki svetujejo pri obsežnih primerih, in na splošno smo prepoznani po naši sposobnosti, da zastopamo stranke pri njihovih najbolj kritičnih spornih vprašanjih. Hitro lahko sestavimo osredotočeno in učinkovito ekipo za obravnavo vseh pomembnih vidikov problema stranke in obravnavo številnih primerov na sodiščih po vsej Sloveniji, vključno s postopkom arbitraže.

Naslov:

Odvetniška družba Sibinčič Novak & Partnerji
Dalmatinova ulica 8
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Podatki o družbi:

Osnovni kapital 10.560 EUR

Matična številka: 9575782000

ID DDV: SI68184093

Okrožno sodišče v Ljubljani