Odvetniške storitve

Ponujamo strokovne pravne storitve slovenskim in tujim gospodarskim družbam. Imamo bogate izkušnje pri zastopanju strank v praksi, ki pokrivajo javne in zasebne družbe z omejeno odgovornostjo ter osebe javnega prava.

Arbitraža

Strokovnjaki naše odvetniške pisarne nudijo storitve svetovanja in zastopanja strank v drugih oblikah alternativnega reševanja sporov, vključno s posredovanjem, zunajsodnimi poravnavami in drugimi rešitvami, ki vodijo v mirno rešitev spora.

Preberi več

Davčno pravo

Na podlagi naših obsežnih izkušenj s svetovanjem v zvezi z davčno optimizacijo, mednarodno obdavčitvijo, korporativnim obdavčenjem, davčnim načrtovanjem in ostalimi davčnimi zadevami vam nudimo celoten obseg storitev davčne zastopanosti in poskrbimo, da bo vaše poslovanje optimalno.

Preberi več

Delovno pravo

Naši strokovnjaki nudijo pravno svetovanje in zastopanje pri številnih vprašanjih s področja delovne zakonodaje, pogajalskih zadev in reševanja delovnih sporov.

Preberi več

Gospodarske pogodbe

Naši odvetniki vsakodnevno nudijo svetovanje kupcem in dobaviteljem glede sklepanja gospodarskih pogodb. Naša neusmiljena prizadevanja za razumevanje vašega podjetja nudijo podporo in nasvete, ki so praktični in odražajo komercialno realnost.

Preberi več

Gospodarski spori na sodišču

Našim strankam nudimo profesionalno pravno zastopanje pred sodišči Republike Slovenije in institucijami EU ter si vedno prizadevamo za časovno optimalno in praktično rešitev gospodarskih sporov.

Preberi več

Insolvenčno pravo in prestrukturiranja

Z združevanjem regulativnih znanj, poslovnih spoznanj in specifičnega sektorja znanja nudimo celotne storitve z dodano vrednostjo licenciranim podjetjem, dolžniškim družbam in njihovim odborom, bankam, kakor tudi različnim vrstam posojilodajalcev ter trgovinskim upnikov na eni in dolžnikom na drugi strani.

Preberi več

Intelektualna lastnina

Zagotavljamo pravno utrdbo za vašo intelektualno lastnino na lokalnem in mednarodnem področju ter s tem poskrbimo, da bo proizvod vaših raziskav in dela ustrezno zaščiten ter ustrezen v okviru potrebnih regulativ.

Preberi več

Izterjava terjatev

Naši strokovnjaki vam lahko zagotovijo visoko kakovostne in stroškovno učinkovite nasvete, da izterjate svoje terjatve.

Preberi več

Javna naročila in javno zasebno partnerstvo

Imamo izkušnje pri obravnavi vprašanj javnih naročil v Sloveniji z vidika vseh, ki so vključeni v postopek javnega naročanja in vam zato znamo predstaviti problematiko iz več različnih zornih kotov ter ustrezno svetovati.

Preberi več

Kapitalski trgi

Naša odvetniška pisarna daje poseben poudarek na zasebnemu kapitalu, naložbam in tveganem kapitalu. Podjetjem, ki trgujejo na kapitalskih trgih, neprestano nudimo pravno podporo pri vseh vrstah transakcij.

Preberi več

Kolektivni spori

Če se vaše podjetje sooča s kolektivnimi spori, potrebujete skupino strokovnjakov, ki vam bodo pomagali doseči vaše cilje. V najslabšem primeru bi lahko vsi dejavniki, ki zajemajo te spore, močno in negativno vplivali na vaše podjetje.

Preberi več

Konkurenčno pravo

Ekipa naših odvetnikov je sodelovala pri veliko združitvah na lokalni in regionalni ravni in je v celoti sposobna izvajati strategije čezmejne skladnosti in združitve z več sodnimi pristojnostmi.

Preberi več

Korporacijsko in gospodarsko pravo

Na področjih korporacijskega in gospodarskega prava omogočamo našim strankam celotno storitev, ne glede na njeno industrijsko dejavnost ali strukturo.

Preberi več

Odškodnine

Zastopamo stranke v sodnih in izvensodnih odškodninskih zadevah v zvezi z denarno in negospodarsko škodo ter si prizadevamo za najboljši možen rezultat v korist naših strank.

Preberi več

Okoljsko pravo

Svetujemo pri odzivanju na celoten spekter pravnih in poslovnih vprašanj, ki jih postavljajo okoljevarstvena zakonodaja in okoljski izzivi pri poslovanju naših strank.

Preberi več

Prevzemi in združitve

Ekipa naše odvetniške pisarne svetuje domačim in tujim strankam pri vseh oblikah prevzemov in združitev v vseh industrijskih sektorjih. S skrbnim pregledom, inovativnimi rešitvami, hitrim svetovanjem in individualno obravnavo olajšamo vse izzive, ki se pojavijo v postopkih prevzemov in združitev. Usmerjamo vas skozi vsa pogajanja in vam pomagamo skozi celoten proces.

Preberi več

Produktna odgovornost

S podjetji, ki se soočajo s sedanjimi zahtevki za odškodnino in odpoklic izdelkov, naša ekipa zagotavlja kakovostno pravno svetovanje in zastopanje na vseh področjih, ki se nanašajo na odgovornost za izdelke.

Preberi več

Varstvo osebnih podatkov

Zasebnost in varnost osebnih podatkov sta vedno bolj na udaru, zato nudimo storitve podjetjem, ki se soočajo z izzivi pri zaščiti informacij in regulacijo v zvezi z varovanjem osebnih podatkov.

Preberi več

Naslov:

Odvetniška družba Sibinčič Novak & Partnerji
Dalmatinova ulica 8
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Podatki o družbi:

Osnovni kapital 10.560 EUR

Matična številka: 9575782000

ID DDV: SI68184093

Okrožno sodišče v Ljubljani