Intelektualna lastnina

Zagotavljamo pravno utrdbo za vašo intelektualno lastnino na lokalnem in mednarodnem področju ter s tem poskrbimo, da bo proizvod vaših raziskav in dela ustrezno zaščiten ter ustrezen v okviru potrebnih regulativ.

Svetujemo strankam iz različnih industrij in trgov z zagotavljanjem pravnih storitev v zvezi z zaščito, pridobivanjem in komercializacijo intelektualne lastnine. Naši odvetniki za intelektualno lastnino razvijajo prilagojene strategije, ki temeljijo na poslovnih in komercialnih potrebah strank, ki zajemajo pridobitev, zaščito, zunanje izvajanje, licenciranje in komercializacijo intelektualne lastnine ter svetovanje strankam, ki sodelujejo pri združitvah, pripojitvah, oddelitvah, skupnih vlaganjih in financiranju dejavnosti.

Imamo raznolike mednarodne izkušnje, ki zajemajo največja gospodarska področja in nudimo storitve v zvezi s predregistracijskimi, registracijskimi in po-registracijskimi postopki blagovnih znamk, geografskih označb, modelov in modelov, patentov, domenskih imen in avtorskih pravic, sporov v zvezi z intelektualno lastnino, trgovinskimi sporazumi ter varstvom podatkov, zaupnostjo in zasebnostjo.

Naslov:

Odvetniška družba Sibinčič Novak & Partnerji
Dalmatinova ulica 8
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Podatki o družbi:

Osnovni kapital 10.560 EUR

Matična številka: 9575782000

ID DDV: SI68184093

Okrožno sodišče v Ljubljani