Industrijski in potrošniški proizvodi

Dobro smo seznanjeni z varovanjem potrošnikov na domači ravni ter ravni direktiv EU o pravicah varovanju potrošnikov. Pomagamo vam reševati vprašanja v povezavi z zakonodajo tako, da bodo vaši proizvodi uspešno prodirali na trg in boste ob tem imeli pravno varnost.

Naše stranke zastopamo v zadevah, ki se nanašajo na lažno predstavljanje, nepoštene poslovne prakse, pravice do zasebnosti, notranje postopke skladnosti, prost pretok informacij, goljufije in druga vprašanja.

Ker varstvo potrošnikov postaja vedno bolj pomembno zakonodajalcu EU in lokalnim vladam, podjetja zahtevajo strokovno pravno strokovno znanje bolj kot kdaj koli prej. Zavezali smo se, da bomo pomagali poslovanju naših strank s pomočjo svetovanja glede spoštovanja poštene konkurence, prostega pretoka informacij in drugih zakonov o varstvu potrošnikov na lokalni in mednarodni ravni.

Naše storitve vključujejo svetovanje in zastopanje v zvezi s pakiranjem, označevanjem, distribucijo in varnostjo izdelkov, vračanjem proizvodov, težavami s proizvodi, oglaševanjem, e-trgovino, neposrednim trženjem in drugimi B2C interakcijami, odgovornostjo za izdelke, pravico do zasebnosti, nepoštenimi poslovnimi praksami in goljufijami.

Naslov:

Odvetniška družba Sibinčič Novak & Partnerji
Dalmatinova ulica 8
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Podatki o družbi:

Osnovni kapital 10.560 EUR

Matična številka: 9575782000

ID DDV: SI68184093

Okrožno sodišče v Ljubljani