Avtomobilska industrija

Sodelujemo z vodilnimi podjetji pri zagotavljanju storitev, ki so tesno usklajene s strateškimi in operativnimi poslovnimi potrebami avtomobilske industrije.

Avtomobilska industrija je  kot globalna in ena od največjih ter še vedno naraščajočih panog vedno potrebna kakovostnih pravnih storitev. Ekipa odvetnikov Odvetniške družbe Sibinčič Križanec je zastopala več proizvajalcev avtomobilov in drugih pomembnih podjetij v avtomobilski industriji, zato se tudi naše znanje iz področja avtomobilske industrije vedno veča.

Ponosni smo, da pomagamo podjetjem na mednarodni ravni, ki jih usmerjamo preko transakcij z več pravnimi ureditvami in vprašanji. Naši strokovnjaki nudijo pravne storitve in praktične nasvete, prilagojene potrebam vsake stranke iz avtomobilski industrije.

Naša pisarna pomaga strankam v različnih pravnih zadevah, kot so skladnost s predpisi, varstvo intelektualne lastnine, težave z izdelkom, spori kupca med kupci in dobavitelji, sporazumi o trgovinskih in dobavnih verigah, zadeve v zvezi z okoljem in ravnanjem z odpadki, sklepanje pogodb o motnjah, določanje kršitev glede skladnosti in glob, konkurenca in javna naročila ter zaposlovanje.

Naslov:

Odvetniška družba Sibinčič Novak & Partnerji
Dalmatinova ulica 8
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Podatki o družbi:

Osnovni kapital 10.560 EUR

Matična številka: 9575782000

ID DDV: SI68184093

Okrožno sodišče v Ljubljani