Energetika in rudarstvo

V okviru energetike in rudarstva svetujemo energetskim podjetjem pri rednem poslovanju, izvedbi javnih naročil, infrastrukturnih projektih ter pri sklepanju javno-zasebnih partnerstev.

Energetska inovacija je prihodnost planeta in sodobni pravni svet mora slediti.

Naložbe v podjetja s področja energetike, infrastrukture in javno-zasebnega partnerstva so med najbolj aktualnimi v regiji. Naša ekipa svetuje in usmerja stranke v zahtevno mrežo zakonodajnih, regulativnih in industrijskih pravil.

Tako starodavni kot zeleni energetski trg v Sloveniji in regiji vidita povečanje sredstev za izboljšave obstoječih objektov, širitev proizvodnih in transportnih zmogljivosti ter razvoj novih projektov. Ta trend se ujema s spremembami v zakonodaji in zakonskimi zahtevami, zato bo dobro in posebno pravno svetovanje pomagalo vašemu podjetju voditi igro.

Odvetniška družba Sibinčič Križanec sodeluje z regulativnimi, podjetniškimi in finančnimi deležniki za zagotavljanje dragocenih pravnih nasvetov o vprašanjih privatizacije, regulativnega ravnanja, možnosti za naložbe v zeleno in vetrno polje ter preiskave potrebne skrbnosti. Čeprav je večina osredotočenosti trga trenutno še vedno na tradicionalne vire energije, obstaja velik potisk za rešitve za zeleno energijo, kjer ponujamo izjemno pravno storitev za naložbene možnosti za obnovljive vire energije.

Naslov:

Odvetniška družba Sibinčič Novak & Partnerji
Dalmatinova ulica 8
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Podatki o družbi:

Osnovni kapital 10.560 EUR

Matična številka: 9575782000

ID DDV: SI68184093

Okrožno sodišče v Ljubljani