Nepremičninsko pravo

Naša pravna znanja strokovnjakov za področje nepremičnin ponujajo široko paleto storitev in možnost uporabe ustvarjalnega reševanja problemov v zapletenih nepremičninskih situacijah in transakcijah.

Prilagodljive in kreativne rešitve za najbolj kompleksne nepremičninske zadeve.

Naše pravne storitve obsegajo vsa področja nepremičninske industrije, vključno z združitvami in prevzemi javnih in zasebnih nepremičninskih družb, prodajami in prevzemi portfeljev in posameznih sredstev, financiranjem, razvojem nepremičnin, lizingom, strukturiranim financiranjem, skupnimi vlaganji in partnerstvi.

Obsežna interakcija med našimi strokovnjaki nam omogoča edinstveno kvalificiran pristop, ki pomaga strankam pri najzahtevnejših zadevah. Učinkovito delujemo tudi preko meja in v drugih ureditvah ter temeljimo znanju in zagotavljanju poglobljenega poznavanje zakonodaje na področju nepremičnin v Sloveniji in regiji.

Pravne storitve iz področja nepremičnin so široke in celovite, z odvetniki, ki redno zastopajo lastnike, posojilodajalce, razvijalce in vlagatelje na področjih pridobitev in razpolaganj, skupnih vlaganj, partnerstev, naložb v kapital, razvojnih projektov, financiranja, stečajev in prestrukturiranj, naložbenih nepremičnin, prestrukturiranj posojil, prostega časa, gostinstva in igralnih poslov ter transakcij v prometu z nepremičninami.

Naslov:

Odvetniška družba Sibinčič Novak & Partnerji
Dalmatinova ulica 8
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Podatki o družbi:

Osnovni kapital 10.560 EUR

Matična številka: 9575782000

ID DDV: SI68184093

Okrožno sodišče v Ljubljani