Bančništvo in finance

Zastopamo nekatere izmed največjih družb v jugovzhodni Evropi na področju bančništva, vrednostnih papirjev in s tem povezanih regulativnih zadev ter pri tem usmerjamo vodilne institucije v tem kompleksnem, negotovem in hitro spreminjajočem se okolju.

Svetujemo največjim domačim in mednarodnim institucijam na celotnem področju bančništva, vrednostnih papirjev in s tem povezanih regulativnih zadev.

S tesnim sodelovanjem z odvetniki iz naših drugih delovnih skupin nudimo celovito brezhibno storitev finančnim institucijam in tistim, ki delujejo ali vlagajo v ta zelo urejen sektor, vključno z zasebnimi lastniškimi skladi, »hedge« skladi in investicijskimi družbami za upravljanje.

Skupina za bančništvo in finance ponuja močne in poglobljene praktične izkušnje tako na področju transakcij kot tudi na regulativnem področju. Z mednarodnimi in lokalnimi izkušnjami ter sodelovanjem izstopamo z našo sposobnostjo reševanja najsložnejših transakcij z več sodnimi oblastmi.

Naša storitve na področju bančništva in financ pokrivajo splošno bančništvo, finance (vključno s pridobivanjem in financiranjem projektov), prestrukturiranje dolga in refinanciranje, pridobitev in razpolaganje s stisnjenimi in/ali nebistvenimi sredstvi in ​​posojilnimi portfelji, trgovanje s terjatvami ter dolžniške, hibridne in kapitalske trge, povezane z lastniškim kapitalom, vključno z regulativnimi kapitalskimi transakcijami. Prav tako svetujemo na področju izvedenih finančnih instrumentov, strukturiranega financiranja, skladov, upravljanja premoženja, regulativnih in finančnih storitev ter izpodbijanja izvedenih finančnih instrumentov.

Naslov:

Odvetniška družba Sibinčič Novak & Partnerji
Dalmatinova ulica 8
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Podatki o družbi:

Osnovni kapital 10.560 EUR

Matična številka: 9575782000

ID DDV: SI68184093

Okrožno sodišče v Ljubljani