Zavrnitev vkrcanja in pravice letalskih potnikov v EU

Sodišče EU je v zadevi, ki se je vodila pod opr. št. C-238/22, obravnavalo primer potnice, ki se ni mogla prijaviti na let iz Frankfurta na Majni, Nemčija v Madrid, Španija, ki ga je rezervirala za naslednji dan. Potnica je stopila v stik z družbo LATAM Airlines, ki je potnico obvestila, da jo je, ne da bi jo o tem predhodno obvestila, premestila na let, opravljen prejšnji dan. Prav tako je potnico obvestila, da je njena rezervacija za povratni let, ki bi moral biti opravljen več kot dva tedna pozneje, blokirana, ker se ni prijavila na odhodni let. Postopek prijave na let potnikom omogoča prijavo prtljage na letalo in pridobitev vstopne karte.

 

Potnica je pred deželnim sodiščem v Frankfurtu na Majni (»Predložitveno sodišče«) vložila tožbo na izplačilo odškodnine zaradi zavrnitve vkrcanja na let v skladu z Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (»Uredba 261/2004«). Predložitveno sodišče je pred Sodiščem EU začelo postopek predhodnega odločanja, v katerem je Sodišče EU prosilo za razlago, ali pridobitev odškodnine zaradi zavrnitve vkrcanja v skladu z Uredbo 261/2004 predpostavlja, da se je potnik prijavil na let, čeprav ga je letalska družba vnaprej obvestila, da se ne bo mogel vkrcati. Predložitveno sodišče je tudi zanimalo, ali je lahko letalska družba, kot je to določeno za odpovedi letov v Uredbi 261/2004, oproščena obveznosti plačila odškodnine, če potnika dovolj zgodaj obvesti o zavrnitvi vkrcanja, to je najmanj dva tedna pred odhodom leta po voznem redu.

 

Sodišče EU je v sodbi C-238/22 z dne 26. 10. 2023 razsodilo, da je v primeru predvidene zavrnitve vkrcanja odškodnina dolgovana, tudi če se potnik ni prijavil na let. Če ga je namreč letalski prevoznik vnaprej obvestil, da mu bo proti njegovi volji zavrnil vkrcanje na let, za katerega ima ta potnik potrjeno rezervacijo, bi bila zahteva po prijavi na let nepotrebna formalnost.

 

Prav tako je Sodišče EU razsodilo, da pravica do odškodnine velja, tudi če je bil potnik obveščen o zavrnitvi vkrcanja vsaj dva tedna pred odhodom po voznem redu. Po mnenju Sodišča EU ni razloga, da bi se uporabilo pravilo, določeno le za odpovedi letov, ki oprošča letalske prevoznike obveznosti plačila odškodnin potnikom, ki so obveščeni o odpovedi vsaj dva tedna pred odhodom po voznem redu.

SORODNE OBJAVE
Uvrstitev na lestvico Legal 500

Uvrstitev na lestvico Legal 500

Z veseljem sporočamo, da je odvetniška pisarna Sibinčič Novak & Partnerji ponovnouvrščena na lestvico vodilnih odvetniških pisarn v Sloveniji po…

Preberi več
Naše pravno znanje in povezave širimo prek meja.

Naše pravno znanje in povezave širimo prek meja.

Odvetniška pisarna Sibinčič Novak & Partnerji se je včlanila v Mackrell International Legal Network, globalno mrežo odvetniških pisarn, specializiranih za vsa…

Preberi več
Chambers and Partners je uvrstil Sibinčič Novak & Partnerji med najboljše odvetniške družbe v Sloveniji!

Chambers and Partners je uvrstil Sibinčič Novak & Partnerji med najboljše odvetniške družbe v Sloveniji!

Ponosno sporočamo, da smo bili pri Chambers and Partners v Global Guide 2024 rangirani  kot ena izmed enajstih najboljših odvetniških…

Preberi več

Naslov:

Odvetniška družba Sibinčič Novak & Partnerji
Dalmatinova ulica 8
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Podatki o družbi:

Osnovni kapital 10.560 EUR

Matična številka: 9575782000

ID DDV: SI68184093

Okrožno sodišče v Ljubljani