Sprejet nov zakon o dolgotrajni oskrbi

Državni zbor je na 43. izredni seji zavrnil predlog odložilnega veta državnega sveta na Zakon o dolgotrajni oskrbi (v nadaljevanju: »Zakon«). S tem je državni zbor Zakon potrdil in razveljavil prejšnji istoimenski zakon.

Cilj Zakona je nadgradnja in poenotenje ureditve dolgotrajne oskrbe, ki je ključnega pomena za zagotavljanje kakovostnega življenja ljudem v vseh življenjskih obdobjih, zlasti ob trenutnih demografskih trendih. Zakon je Ministrstvo za solidarno prihodnost pripravilo ob upoštevanju dejstva, da demografske projekcije v prihodnih desetletjih uvršajo Slovenijo znotraj tretjine evropskih držav z največjim deležem starejšega prebivalstva. Zaradi teh demografskih sprememb in posledičnega povečanja deleža neaktivnega prebivalstva in zmanjševanja aktivnega prebivalstva, obseg sredstev iz socialnih zavarovanj in drugih virov (npr. iz proračuna) že sedaj ne omogoča financiranja potrebnega obsega podpore in pomoči vsem, ki potrebujejo storitve dolgotrajne oskrbe. Vse več dodatnega finančnega bremena se tako prenaša na neposredna plačila uporabnikov in njihovih svojcev. Zakon naj bi delno razbremenil to finančno breme, in sicer s predvidenim financiranjem iz obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo ter državnega proračuna v višini do 190 milijonov EUR, lastna udeležba uporabnikov pa bi bila le v manjšem deležu.

Poglavitne novosti, ki jih prinaša Zakon so sledeče:

  • Prenos pristojnosti za področje dolgotrajne oskrbe na novo ustanovljeno Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki bo v tej vlogi nadomestilo Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. To naj bi omogočilo poenostavitev postopkov urejanja in odločanja na področju dolgotrajne oskrbe. Hkrati je tudi pritožbeni organ zoper prvostopenjske odločbe centrov za socialno delo;
  • Natančna opredelitev vrste storitev dolgotrajne oskrbeki obsegajo (i) pomoč pri osnovnih opravilih, (ii) pomoč pri podpornih dnevnih opravilih in (iii) zdravstveno nego, vezano na osnovna dnevna opravila;
  • Ureditev nedenarne pravice dolgotrajne oskrbe (opredeljene v urah), določitev denarnih prejemkov (v višini od 89 EUR do 491 EUR) in opredelitev pravice do oskrbovalca družinskega člana, ki izvaja storitve oskrbe na domu uporabnika;
  • Uvedba dodatnih pravic do dolgotrajne oskrbe, med katere spadajo storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti ter sofinanciranje storitev e-oskrbe. Storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti (npr. svetovanje, psihosocialna in postdiagnostična podpora) bodo uporabnikom omogočile pomoč in oskrbo, ki bi jo sicer lahko dobili le v instituciji, medtem ko se bodo storitve e-oskrbe izvajale na daljavo, kar bo uporabnikom omogočilo, da dlje časa ostanejo doma in se jim na ta način zagotovi občutek varnosti;
  • Vzpostavitev vstopnih točk v centrih za socialno delo, ki bodo pristojni za izvajanje strokovnih in administrativnih nalog v zvezi z uveljavljanjem pravic zavarovanih oseb do dolgotrajne oskrbe. Na teh točkah bo zagotovljeno tudi strokovno svetovanje, na podlagi česar se bo uporabnik sam odločil, katere storitve dolgotrajne oskrbe, ki so mu na voljo, bo prejemal;
  • Izvajanje dolgotrajne oskrbe bo potekalo prek javne mreže, ki bo vključevala javne zavode, druge pravne osebe ter samostojne podjetnike koncesionarje. Javna mreža bo zagotavljala storitve dolgotrajne oskrbe v domovih za starejše ter na domu uporabnikov. Za izvajanje te dejavnosti so predvideni določeni pogoji in obveznosti, vključno z vpisom v register izvajalcev;
  • Vzpostavitev sistema dolžnosti preverjanja splošnih pogojev za pridobitev pravic iz dolgotrajne oskrbe ves čas izvajanja z namenom preprečevanja neupravičenega koriščenja pravic.

Zakon, ki bo sicer pričel veljati dan po objavi v Uradnem listu, predvideva postopno uvajanje sprememb vse do 1. decembra 2025.Vrh obrazca

 

SORODNE OBJAVE
Uvrstitev na lestvico Legal 500

Uvrstitev na lestvico Legal 500

Z veseljem sporočamo, da je odvetniška pisarna Sibinčič Novak & Partnerji ponovnouvrščena na lestvico vodilnih odvetniških pisarn v Sloveniji po…

Preberi več
Naše pravno znanje in povezave širimo prek meja.

Naše pravno znanje in povezave širimo prek meja.

Odvetniška pisarna Sibinčič Novak & Partnerji se je včlanila v Mackrell International Legal Network, globalno mrežo odvetniških pisarn, specializiranih za vsa…

Preberi več
Chambers and Partners je uvrstil Sibinčič Novak & Partnerji med najboljše odvetniške družbe v Sloveniji!

Chambers and Partners je uvrstil Sibinčič Novak & Partnerji med najboljše odvetniške družbe v Sloveniji!

Ponosno sporočamo, da smo bili pri Chambers and Partners v Global Guide 2024 rangirani  kot ena izmed enajstih najboljših odvetniških…

Preberi več

Naslov:

Odvetniška družba Sibinčič Novak & Partnerji
Dalmatinova ulica 8
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Podatki o družbi:

Osnovni kapital 10.560 EUR

Matična številka: 9575782000

ID DDV: SI68184093

Okrožno sodišče v Ljubljani