Novi ukrepi za ohranitev zaposlitve med COVID-19

Državni zbor je dne 29. 5. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (v nadaljevanju: ZIUOOPE), ki velja od 31. 5. 2020, začasni ukrepi pa se uporabljajo od 1. 6. 2020 dalje. ZIUOOPE med drugim vsebuje tudi ukrep delnega subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa in povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

Ukrepa se med seboj ne izključujeta, tako da lahko delodajalec v mesecu juniju nekatere delavce napoti na čakanje na delo doma, drugim pa odredi delo s skrajšanim delovnim časom. Oba ukrepa, namenjena ohranitvi delovnih mest, predstavljamo v nadaljevanju.

 

  1. Delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa

S tem ukrepom ZIUOOPE delodajalcem nudi možnost odreditve dela delavcem s skrajšanim delovnim časom ob hkrati napotitvi na začasno čakanje na delo.

Ukrep lahko uveljavljajo tisti delodajalci (pravne ali fizične osebe), ki so bili vpisani v Poslovni register Slovenije pred 13. 3. 2020 in po svoji oceni najmanj 10 % zaposlenim mesečno ne morejo zagotavljati najmanj 90 % dela. Do subvencije niso upravičeni neposredni ali posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna občine, katerih delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 50 %.

Delodajalec, ki izpolnjuje zgoraj navedene pogoje, lahko posameznemu delavcu, s katerim ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, odredi delo s skrajšanim delovnim časom v obdobju med 1.6. 2020 in 31. 12. 2020. V skladu z ZIUOOPE mora v tem obdobju delodajalec delavcu zagotavljati delo za vsaj polovični delovni čas (tj. najmanj 20 ur tedensko do 35 ur tedensko). Delavec, ki mu je začasno odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, ohrani zaposlitev za polni delovni čas in s tem vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, kot da bi delal polni delovni čas, razen tistih, ki so drugače urejene z ZIUOOPE. Tisti čas, ko delavec ne dela (tj. od 5 do 20 ur tedensko), se šteje kot čakanje na delo doma. Za čas odrejenega čakanja na delo lahko delodajalec uveljavlja delno povračilo nadomestila plače zaradi odreditve dela s skrajšanim delovnim časom. Slednje ZIUOOPE definira kot subvencijo.

Subvencije niso odvisne od višine plače posameznega delavca, ampak le od obsega skrajšanja delovnega časa. Tako primeroma subvencija ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu od 20 do vključno 24 ur tedensko mesečno znaša 448 EUR na delavca, za skrajšani delovni čas v obsegu 30 do vključno ur tedensko pa subvencija mesečno znaša 224 EUR.

Vloga za subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa bo predvidoma javno dostopna z dnem 12. 6. 2020. Delodajalec mora vlogo vložiti v roku petnajstih dni po odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom.

 

  1. Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo

Ukrep napotitve na začasno čakanje na delo in povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo je bil uveden po že prej sprejeti interventni zakonodaji, in sicer po določbah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (v nadaljevanju: ZIUZEOP). ZIUZEOP je ukrep napotitve na čakanje na delo in delnega povračila nadomestila plače časovno sprva omejil do 31. 5. 2020, ZIUOOPE pa je izvajanje tega ukrepa ob izpolnjevanju določenih pogojev podaljšal do 30. 6. 2020.

Sprva je bilo podaljšanje ukrepa predvideno le za delodajalce na področju turizma in gostinstva, ZIUOOPE pa je to možnost razširil. Tako je do državne pomoči v obliki povračila nadomestila upravičen tisti delodajalec, ki mu bodo po njegovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. Ukrepa pa ne bo mogel uveljavljati delodajalec, ki je neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %, delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost in ima več kot deset zaposlenih na dan 13. 3. 2020 ter tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

Višina delnega povračila izplačanega nadomestila plače s strani Zavoda za zaposlovanje znaša 80 % nadomestila plače in je omejena z višino najvišjega zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, ki znaša 892,50 EUR. V času prejemanja nadomestila delodajalec ne sme odpustiti tistega delavca, ki ga je vključil v ukrep.

Vloga za povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo je že javno dostopna, delodajalec pa jo mora vložiti v roku osmih dni od napotitve delavca na začasno čakanje na delo.

SORODNE OBJAVE
Uvrstitev na lestvico Legal 500

Uvrstitev na lestvico Legal 500

Z veseljem sporočamo, da je odvetniška pisarna Sibinčič Novak & Partnerji ponovnouvrščena na lestvico vodilnih odvetniških pisarn v Sloveniji po…

Preberi več
Naše pravno znanje in povezave širimo prek meja.

Naše pravno znanje in povezave širimo prek meja.

Odvetniška pisarna Sibinčič Novak & Partnerji se je včlanila v Mackrell International Legal Network, globalno mrežo odvetniških pisarn, specializiranih za vsa…

Preberi več
Chambers and Partners je uvrstil Sibinčič Novak & Partnerji med najboljše odvetniške družbe v Sloveniji!

Chambers and Partners je uvrstil Sibinčič Novak & Partnerji med najboljše odvetniške družbe v Sloveniji!

Ponosno sporočamo, da smo bili pri Chambers and Partners v Global Guide 2024 rangirani  kot ena izmed enajstih najboljših odvetniških…

Preberi več

Naslov:

Odvetniška družba Sibinčič Novak & Partnerji
Dalmatinova ulica 8
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Podatki o družbi:

Osnovni kapital 10.560 EUR

Matična številka: 9575782000

ID DDV: SI68184093

Okrožno sodišče v Ljubljani