Izraza »emmentaler« ni mogoče zaščititi kot znamke Evropske unije za sire

Splošno Sodišče Evropske unije (»Splošno sodišče«) je v zadevi, opr. št. T-2/21, s področja zaščite blagovnih znamk v EU, presojalo, ali je tožena stranka, Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (»EUIPO«), upravičeno zavrnil zahtevo tožeče stranke, združenja Emmentaler Switzerland, za registracijo blagovne znamke »emmentaler« kot sira z zaščiteno označbo porekla.

 

Zaščitena označba porekla je shema kakovosti, varovana na ravni EU, ki zajema kmetijske pridelke in živila, ki izvirajo iz določene regije, kraja ali države. Kot zaščitena označba porekla se zaščitijo imena tistih proizvodov, ki so najtesneje povezani z geografskim območjem, na katerem se proizvajajo, saj geografsko območje vpliva na njihove lastnosti. Vsi postopki pridelave in predelave morajo potekati na določenem geografskem območju, prav tako pa morajo iz tega območja izhajati tudi uporabljene surovine. Zaščitena označba porekla predstavlja visoko stopnjo zaščite, ki močno omeji možnost proizvodnje ali pridelave pridelka ali živila pod zaščiteno znamko.

 

EUIPO je zahtevo za registracijo zavrnil na podlagi člena 7(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. 6. 2017 o blagovni znamki Evropske unije (»Uredba«). Ta prepoveduje registracijo znamk, ki jih sestavljajo izključno znaki ali podatki, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali druge lastnosti blaga ali storitve. Takšni znaki so opisni, kar je tesno povezano z generičnimi znaki. V obeh primerih takšni znaki nimajo razlikovalnega učinka in šteje se, da ne morejo izpolnjevati bistvene funkcije znamke, to je identificirati trgovski izvor proizvoda ali storitve.

 

Splošno sodišče je s sodbo z dne 24. 5. 2023 pritrdilo odločitvi EUIPO glede opisnosti prijavljene znamke, da upoštevna nemška javnost znak »emmentaler« takoj razume, kot da označuje vrsto sira. EUIPO se je glede preučevanja prisotnosti opisnih znakov osredotočil le na nemški trg, kar pa zadostuje za zavrnitev registracije znaka. Splošno sodišče je presodilo, da je EUIPO pravilno ugotovil, da je prijavljena znamka opisna v delu EU, in sicer v eni državi članici EU.

 

Poleg tega je Splošno sodišče v zvezi z varstvom prijavljene znamke kot kolektivne znamke opozorilo, da člen 74(2) Uredbe sicer določa, da so lahko z odstopanjem od člena 7(1)(c) te Uredbe znaki in označbe, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo geografski izvor zadevnega blaga ali storitev, kolektivne znamke. Vendar je po mnenju Splošnega sodišča treba to odstopanje razlagati ozko, zato med kolektivne znamke ne morejo spadati znaki, ki se štejejo za označbo vrste, kakovosti, količine, namena, vrednosti, časa proizvodnje ali drugih lastnosti zadevnih proizvodov, ampak samo znaki, ki se bodo šteli za označbo geografskega izvora navedenih proizvodov. Ker je prijavljena znamka za upoštevno nemško javnost opisna za vrsto sira in se ne dojema kot označba geografskega izvora navedenega sira, je Splošno sodišče ugotovilo, da ni upravičena do zaščite kot kolektivna znamka.

SORODNE OBJAVE
Uvrstitev na lestvico Legal 500

Uvrstitev na lestvico Legal 500

Z veseljem sporočamo, da je odvetniška pisarna Sibinčič Novak & Partnerji ponovnouvrščena na lestvico vodilnih odvetniških pisarn v Sloveniji po…

Preberi več
Naše pravno znanje in povezave širimo prek meja.

Naše pravno znanje in povezave širimo prek meja.

Odvetniška pisarna Sibinčič Novak & Partnerji se je včlanila v Mackrell International Legal Network, globalno mrežo odvetniških pisarn, specializiranih za vsa…

Preberi več
Chambers and Partners je uvrstil Sibinčič Novak & Partnerji med najboljše odvetniške družbe v Sloveniji!

Chambers and Partners je uvrstil Sibinčič Novak & Partnerji med najboljše odvetniške družbe v Sloveniji!

Ponosno sporočamo, da smo bili pri Chambers and Partners v Global Guide 2024 rangirani  kot ena izmed enajstih najboljših odvetniških…

Preberi več

Naslov:

Odvetniška družba Sibinčič Novak & Partnerji
Dalmatinova ulica 8
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Podatki o družbi:

Osnovni kapital 10.560 EUR

Matična številka: 9575782000

ID DDV: SI68184093

Okrožno sodišče v Ljubljani