Vpliv koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) na sodne in upravne postopke ter delo notarjev

Zaradi hitrosti širjenja okužb s koronavirusom in njegovih posledic so svoje poslovanje že prilagodili tudi državni organi in notarji.

Delo sodišč in upravnih organov

Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je dne 13. 3. 2020 izdal odredbo o posebnih ukrepih, skladno s katero vsa sodišča od 16. 3. 2020 opravljajo naroke in odločajo samo v nujnih zadevah, ki so navedene v 83. členu Zakona o sodiščih. Razen v teh nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov procesni roki ne tečejo, prav tako se ne vročajo sodna pisanja. Če je bilo sodno pisanje vročeno, začnejo teči procesni roki prvi naslednji dan, ko prenehajo veljati posebni ukrepi, pri čemer bodo omenjena odredba in na njeni podlagi določeni drugi ukrepi trajali do javno objavljenega preklica, vendar najdlje do 16. 5. 2020.

Ob tem velja poudariti, da omenjena odredba vpliva samo na procesne roke (npr. rok za vložitev odgovora na tožbo in pripravljalnih vlog, rok za vložitev pravnega sredstva, itd., a zgolj v nenujnih zadevah), ne pa tudi na materialne roke (npr. rok za vložitev tožbe zaradi motenja posesti, tožbe zaradi nezakonitosti odpovedi delovnega razmerja, tožbe zaradi nedopustnosti izvršbe, zasebne tožbe, itd.). Slednji (zaenkrat) tečejo normalno, vendar pa obstaja možnost, da se bo v prihodnjih dneh spremenilo tudi to. V obravnavi je namreč predlog interventnega zakona, ki naslavlja problematiko odzivanja pravosodja in organov upravnega poslovanja na širjenje koronavirusa (Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)), ki predvideva zadržanje teka vseh rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom.

Odredba predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije velja le za sodne in ne tudi za upravne postopke. Roki v slednjih tako zaenkrat normalno tečejo naprej. Tudi to pa se utegne spremeniti z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Besedilo predloga zakona namreč predvideva tudi zadržanje teka vseh rokov v upravnih zadevah za opravljanje procesnih dejanj strank, za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti ter rokov za opravljanje procesnih dejanj upravnih in drugih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil in izdajanje upravnih aktov, ter podaljšanje rokov za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah, ki se iztečejo v času izvajanja ukrepov po tem zakonu.

Delo notarjev

Z namenom preprečitve širjenja okužbe z novim virusom so svoje poslovanje prilagodili tudi notarji. Notarska zbornica na svoji spletni strani javno naproša stranke, da z notarskimi pisarnami komunicirajo preko elektronske pošte ali telefona ter tako pridobijo vse predhodne informacije, povezane z notarsko storitvijo, ki jo želijo opraviti oziroma pripravo dokumentov, ki jih potrebujejo, ter da se na enak način dogovorijo tudi za termin osebnega obiska v notarski pisarni, vendar le, če je ta nujen.

Tudi to se utegne v prihodnjih dneh zaostriti. Besedilo predloga Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) namreč daje pooblastilo predsedniku Notarske zbornice Slovenije, da sprejme začasne ukrepe, ki bodo lahko ustrezno omejili ali določili drugačen način izvajanja uradnih ur za sprejemanje strank. Ne glede na to pa predsednik Notarske zbornice Slovenije ne bo mogel sprejeti ukrepa popolnega zaprtja notarske pisarne. Ta ukrep bo – če bo interventni zakon sprejet – lahko sprejel le minister, pristojen za pravosodje, in sicer na predlog Notarske zbornice Slovenije.

SORODNE OBJAVE
Uvrstitev na lestvico Legal 500

Uvrstitev na lestvico Legal 500

Z veseljem sporočamo, da je odvetniška pisarna Sibinčič Novak & Partnerji ponovnouvrščena na lestvico vodilnih odvetniških pisarn v Sloveniji po…

Preberi več
Naše pravno znanje in povezave širimo prek meja.

Naše pravno znanje in povezave širimo prek meja.

Odvetniška pisarna Sibinčič Novak & Partnerji se je včlanila v Mackrell International Legal Network, globalno mrežo odvetniških pisarn, specializiranih za vsa…

Preberi več
Chambers and Partners je uvrstil Sibinčič Novak & Partnerji med najboljše odvetniške družbe v Sloveniji!

Chambers and Partners je uvrstil Sibinčič Novak & Partnerji med najboljše odvetniške družbe v Sloveniji!

Ponosno sporočamo, da smo bili pri Chambers and Partners v Global Guide 2024 rangirani  kot ena izmed enajstih najboljših odvetniških…

Preberi več

Naslov:

Odvetniška družba Sibinčič Novak & Partnerji
Dalmatinova ulica 8
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Podatki o družbi:

Osnovni kapital 10.560 EUR

Matična številka: 9575782000

ID DDV: SI68184093

Okrožno sodišče v Ljubljani