Predlog sprememb na področju znamk

Državni zbor obravnava dopolnjen predlog novele Zakona o industrijski lastnini. Namen novele ZIL-1 je harmonizacija z določbami Direktive (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami. Zaradi soobstoja nacionalnih znamk v državah članicah Evropske unije in znamke Evropske unije je uravnoteženje pravil ključnega pomena.

Za imetnike znamk in osebe, ki želijo registrirati znamke, so pomembne predvsem naslednje novosti:

  • poleg zvočnih znamk bo mogoča registracija novih vrst znamk, kot so znamka gibanja, multimedijska in holografska znamka;
  • razširjen nabor (taksativno naštetih) absolutnih razlogov, zaradi katerih bo lahko Urad RS za intelektualno lastnino lahko zavrnil registracijo, bo odslej vseboval tudi zavarovane tradicionalne izraze za vino, zajamčene tradicionalne posebnosti in žlahtniteljske pravice;
  • pri spremembah relativnih razlogih za zavrnitev registracije na podlagi ugovora izpostavljamo predvsem jasnejšo opredelitev pojma prejšnja znamka;
  • na področju stvarnih pravic na znamkah, licence in izvršbe ter glede prenosa znamk;
  • imetnik blagovne znamke bo lahko tretji osebi prepovedal uporabo znaka v primerjalnem oglaševanju, imel bo možnost prepovedati pripravljalna dejanja in vnos blaga, ki ga carina ni sprostila v prosti promet.

V primeru sprejema bo novela ZIL-1 omogočila registracijo modernejših znamk. Hkrati bo oseba, ki želi registrirati svoj znak kot znamko, morala biti previdnejša, da pri tem ne bi kršila novih absolutnih (ali relativnih) razlogov za zavrnitev. V poslovanju gospodarskih subjektov bodo še posebej pomembne spremembe glede razpolaganja z znamkami. Imetnikom znamk in osebam, ki to želijo postati, bo tako v treba posvetiti večjo skrbnost pred registracijo znamke, hkrati pa bodo lahko izkoristili izboljšano pravno varstvo registriranih znamk in razpolaganja z njimi.

SORODNE OBJAVE
Uvrstitev na lestvico Legal 500

Uvrstitev na lestvico Legal 500

Z veseljem sporočamo, da je odvetniška pisarna Sibinčič Novak & Partnerji ponovnouvrščena na lestvico vodilnih odvetniških pisarn v Sloveniji po…

Preberi več
Naše pravno znanje in povezave širimo prek meja.

Naše pravno znanje in povezave širimo prek meja.

Odvetniška pisarna Sibinčič Novak & Partnerji se je včlanila v Mackrell International Legal Network, globalno mrežo odvetniških pisarn, specializiranih za vsa…

Preberi več
Chambers and Partners je uvrstil Sibinčič Novak & Partnerji med najboljše odvetniške družbe v Sloveniji!

Chambers and Partners je uvrstil Sibinčič Novak & Partnerji med najboljše odvetniške družbe v Sloveniji!

Ponosno sporočamo, da smo bili pri Chambers and Partners v Global Guide 2024 rangirani  kot ena izmed enajstih najboljših odvetniških…

Preberi več

Naslov:

Odvetniška družba Sibinčič Novak & Partnerji
Dalmatinova ulica 8
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Podatki o družbi:

Osnovni kapital 10.560 EUR

Matična številka: 9575782000

ID DDV: SI68184093

Okrožno sodišče v Ljubljani