Kako pa vi financirate vaše (zagonsko) podjetje?

Mala in srednja podjetja (MSP) predstavljajo hrbtenico evropskega gospodarstva, saj zaposlujejo dve tretjini vseh delavcev in ustvarijo skoraj 60% vse dodane vrednosti. Poleg tega zagonski MSP igrajo odločilno vlogo pri gospodarski rasti. Zato si Evropska unija že dalj časa – vse od Akta za mala podjetja iz leta 2008 dalje – izrazito prizadeva za izboljšanje poslovnega okolja v katerem delujejo MSP.

Pomemben vidik delovanja MSP je njihov dostop do virov financiranja, tako lastniškega kot dolžniškega. Medtem ko imajo velika podjetja pogosto dostop do raznolikih virov pa so MSP – zlasti zagonski MSP – pogosto zapostavljeni. Zato se zadnji zakonodajni predlog Evropske komisije osredotoča prav na ta vidik njihovega poslovanja, in sicer z olajševanjem njihovega dostopa do t.i. večstranskih sistemov trgovanja (mutilateral trading facility; MTF).

MTF-ji so platforme, ki so podobne tradicionalnim reguliranim trgom (borzam), saj zagotavljajo določene standarde glede transparentnosti poslovanja ter omogočajo hitro izvedbo transakcij – s tem pa privabljajo investitorje. Hkrati pa MFT-ji družbam, s finančnimi instrumenti katerih se na njih trguje, nalagajo manj administrativnih obveznosti.

Evropska komisija želi z omenjenim predlogom še posebej olajšati dostop zagonskim MSP do MTF-jev, ki se osredotočajo na MSP (npr. z poenostavljenimi obveznostmi glede objave prospekta) ter nasploh zmanjšati njihove administrativne obremenitve (npr. glede obveznih razkritij skladno z Uredbo o zlorabah trga).

Na ta način transparentni večstranski trgi – ki privabljajo investitorje in so bili tradicionalno rezervirani za velika podjetja – postajajo lažje dostopni (zagonskim) MSP. Medtem ko edini slovenski MTF (SI ENTER, s katerim upravlja Ljubljanska borza) še ni specializiran za zagonska podjetja, pa nekateri tuji MTF-ji to že so – nam najbližji je MTF Zagrebške borze.

Ste že razmislili o uvrstitvi na MTF, kot načinu financiranja vašega podjetja?

SORODNE OBJAVE
Uvrstitev na lestvico Legal 500

Uvrstitev na lestvico Legal 500

Z veseljem sporočamo, da je odvetniška pisarna Sibinčič Novak & Partnerji ponovnouvrščena na lestvico vodilnih odvetniških pisarn v Sloveniji po…

Preberi več
Naše pravno znanje in povezave širimo prek meja.

Naše pravno znanje in povezave širimo prek meja.

Odvetniška pisarna Sibinčič Novak & Partnerji se je včlanila v Mackrell International Legal Network, globalno mrežo odvetniških pisarn, specializiranih za vsa…

Preberi več
Chambers and Partners je uvrstil Sibinčič Novak & Partnerji med najboljše odvetniške družbe v Sloveniji!

Chambers and Partners je uvrstil Sibinčič Novak & Partnerji med najboljše odvetniške družbe v Sloveniji!

Ponosno sporočamo, da smo bili pri Chambers and Partners v Global Guide 2024 rangirani  kot ena izmed enajstih najboljših odvetniških…

Preberi več

Naslov:

Odvetniška družba Sibinčič Novak & Partnerji
Dalmatinova ulica 8
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Podatki o družbi:

Osnovni kapital 10.560 EUR

Matična številka: 9575782000

ID DDV: SI68184093

Okrožno sodišče v Ljubljani